Fade Out
Immerse your soul in love
Без раскопок в моей голове от наглого анонима даже скучно
Но нервы дороже, все-таки